ÖNCESİ VE SONRASIYLA FETİH

ÖNCESİ VE SONRASIYLA FETİH
FETİH.Açan demektir.
Fethin ilk yaptığı gönül kapılarını açmaktır.Müslümanlar bir ülkeyi fethetmeden önce gönülleri fethetmiştir.Fethedilen ülkede ilk yapılan şey İman,Tevhid tamiratıdır.
Allah'ın varlığı ve birliği,Muhammed (a.s)'ın Allah'ın elçisi ve peygamberi olduğu anlatılır.

Tevhidin Şartı:
1)Allah öncelikli bir hayattır.
Hayatımızda öncelik Allah'a aittir.Herşeyde Allah'ın rızası gözetilir.Bir iş yaparken "Acaba Allah bundan razı mı?"diye düşünülür sonra kulların razı olup olmayacağına sıra gelir.

2)Kalpler Allah'a ait olmalıdır.
Sadece Allah sevilir.Allah'ı sevdiğimiz için onun sevdiklerini ve sevmemize izin verdiklerini severiz.Annemizi severiz çünkü Allah Rasulü araciliği ile annemizi sevmemizi söylemiştir.
Peygamber efendimiz"Cennet annelerin ayakları altındadır" buyurarak annemizin önemini açık bir şekilde belirtmiştir.
Annemizi sevmek Allah'ı sevmektir.Sevgi Allah'ın elindedir.Herkes her istediğini sevemez.O yüzden kafirleri,müşrikleri sevemeyiz.Neden sevemeyiz? Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberi inkar eder ve yok sayarlar.Böyle bir kişiyi sevmek İnsanın imanına zarar verir.
Tabiki onları sevmemek haklarını,hukuların çiğnemek,onlara zulmekmek anlamına gelmez.Kafir veya müşrik bir komşumuz varsa eğer onun bütün haklarını aynı müslüman olan komşumuzun haklarını koruduğumuz gibi koruruz.
İşte bu yüzdendir ki İslam ordusu Tevhid bilincini gönüllere yerleştirmiştir.Çünkü Tevhid bilincine sahip olmak demek insanların hakkını,hukukunu,o ülkenin kültürünü,tarihini korumak demektir.
Hiçbir İslam ordusu fethettiği ülkenin Dinine,kültürüne,tarihine,topraklarına ve yaşayış tarzına karışmamış ve zarar vermemiştir.Yakarak,yıkarak,zulmederek bir ülkeyi işgal etmemiştir.

O yüzden İslam ordusunun yaptığı şeye Fetih,Batının,Amerikanın yaptığına ise İşgal denir.
Fatih Sultan Mehmet "Ben Kuran'da Allah Cihad Ediniz" buyurduğu için bu işi yapıyorum demiştir.Batının yaptığı gibi o ülkenin petrolüne,toprağına göz diktiği için savaşmamıştır.
Yaptıklarıyla da bunu ispat etmiştir zaten.

İstanbul'a girdiği zaman askerlerine verdiği ilk emir"Sakın! kilisesinde,havrasında ibadet edenlere,sokakta silahsız dolaşan insanlara,yaşlılara,kadınlara ve çocuklara ilişmeyin" olmuştur.
Fetihten sonra ise Ayasofya da oranın halkına şunu sormuştur."Şimdi size ne yapacağımı tahmin ediyormusunuz?" Oradaki Yahudi ve hristiyan halk cevap verir:"Evet başımızı alacağını tahmin ediyoruz."
Fatih sultan mehmet ise "Hayır yanılıyorsunuz.Ben şimdi bişeyler söyleyeceğim.Siz bunları kendi dindaş yurttaşlarınıza iletin.
1)Bütün gayri müslimlerin namus,can ve mal güvenliği bana aittir.
2)Evleriniz,işleriniz,tarlalarınız yine hepsi sizindir.Ben ve halkım asla elimizi sürmeyiz.
3)Kendi semtinizde kendi hukukunuz,okulunuz geçerlidir.
4)Kendi semtinizde kendi örfünüz,adetiniz geçerlidir.Biz karışmayız.
Ancak bu söylediklerim sizin kendi mahallenizde geçerli olacaktır.Müslüman mahallesinde bunlar geçersizdir.Size bu imkanları verdim ama bu toprakların patronu benim siz değil.

Eğer benim dışımda başka bir otoriteye giderseniz o zaman benden korkun.
İşte 20 yaşındaki Fatih'in bu imkanları onlara vermedeki sebebi "Allah'ın cihad edin "emriydi.Amacı zulme son vermek,herkese hakkını iade etmekti ve öyle de yaptı.

Fetihle birlikte Hukuk geldi.İnsan Hakları geldi.İnanç özgürlüğü geldi.Sözde yapılmadı bunlar. Yahudinin hakkı yahudiye,Hristiyanın hakkı hristiyana,müslümanın hakkı müslümana verildi.Herkes hakkına kavuşunca zulüm ortadan kalktı.
İşte Allah'ın" Cihat ediniz"emriyle yola çıkan ve Tevhid bilinciyle Fethi gerçekleştiren bir kumandan.
Allah sayılarını arttırsın.

"Ey Peygamber!Mü'minleri cihada teşvik et.Şayet sizin içinizden bu uğurda sabır ve sebat gösteren 20 kişi çıkarsa,200 kişiyi yener.Şayet sizin içinizden 100 kişi çıkarsa,kafirlerden 1000 kişinin hakkından gelir.Onlar bu gerçekleri kavrayamayan bir millettir."Enfal-65.ayet

Prof.Dr.Osman Öztürk


Osmanlı Tarihi