hafızayı güçlendirmek için dualar

HAFIZAYI GÜÇLENDİRME DUALARI

1820 - Hz İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz Ali İbnu Ebi Tâlib (radıyallâhu anh)
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Annem ve bâbam sana kurban olsun,
şu Kur'àn göğsümde durmayıp gidiyor Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum" dedi
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi: "Ey Ebül-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı,
öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?"

Hz Ali (radıyallâhu anh): "Evet, ey Allah'ın Rasülü, öğret bana!" dedi

Bunun üzerine Hz Peygamber şu tavsiyede bulundu:
Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk
Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhüd bir andır O anda yapılan dua müstecabtır
Kardeşim Yà'kub da evlatlarına şöyle söyledi: "Sizin için Rabbime istiğfàr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin"
Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk Bunda da muvàffàk olamazsan gecenin evvelinde kalk
Dört rek'àt namaz kıl Birinci rek'atte, Fâtiha ile Yà-sin süresini oku, ikinci rek'atte Fâtiha ile Hâ-mim,
ed-Duhân süresini oku, üçüncü rek'atte Fâtiha ile Eliflam-mim Tenzilü's-secde'yi oku, dördüncü rek'atte Fatiha ile Tebareke'l-Mufassal'ı oku
Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salat oku, güzel yap
Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü'min kardeşlerin için istiğfar et
Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:
"Allahım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle
Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nâzar etmemi bana nasib et
Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allahım
Ey Allah! ey Rahman! celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et
Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasib et Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı,
onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum
Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin
Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır "

Ey Ebu'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın Allah'ın izniyle duana icâbet edilecektir
Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e‚ yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü'min icâbetten mahrum kalmadı"

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma geçti ki Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resülü! dedi, geçmişte dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı
Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor
Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu
Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum

Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) bu söz üzerine Hz Ali (radıyallâhu anh)'ye:
"Ey Ebü'l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü'minsin!" dedi"

Tirmizi, Daavât 125, (3565)


Dualar