BİR DEMET DUA

Ey kendisinden başka ilah olmayan, her şeye gücü yeten, hiç bir şeye muhtaç olmayan, hükümranlığında ortağı bulunmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz!

Bizi felaketlerle, bela ve musibetlerle, zulüm ve baskılarla, imtihan ediyorsun (2/155-156)

"Yalvarıp yakarsınlar diye sizi darlık ve sıkıntı ile sınadık" (6/42, 7/94). "Onlar sıkıntıya uğrayınca yalvarmalı değiller miydi?" 6/43) diye ikazda bulunuyorsun.

İşte yalvarıyor ve yakarıyoruz.

Korkarak ümit ederek ve huşu içinde boyun bükerek sana dua ediyoruz:(7/56,30/16,21/90)

Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik (7/23), felaketlerimizi kendi ellerimizle hazırladık (4/79), eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz.(7/23)

Ey Rabbimiz, biz "İlah" ve "Rab" olarak sadece seni tanıdık, sana inandık, sana güvendik, indirdiğin Kitaba iman ettik, Rasulüne tabi olduk. Bizi şahitlerle beraber yaz.(3/53)

Ayaklarımızı sabit kıl (2/250) ve hidayetten sonra kalplerimizi kaydırma (3/8)

Ey Rabbimiz, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme (7/155)

Ey Rabbimiz, bizi şu zalimlerin arasına katma! (7/47)

Ey Rabbimiz, bizi inkarcılar için bir oyun ve eğlence aracı yapma! (60/5)

Ey Rabbimiz, unutur ya da bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama!

Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme!

Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmediği işleri bize taşıtma.

Bizi affet, bizi bağışla, rahmetini yağdır üstümüze!

Sen bizim Mevlamızsın!

İnkarcı, nankör topluma karşı bize yardım et (2/286)

Ey Rabbimiz, enkaz altında kalarak, suda boğularak ve yanarak ölmekten sana sığınırız.

Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al!(7/126)

Ey Rabbimiz, bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru! (2/291)

Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün bizi, anamızı, babamızı ve bütün mü'minleri bağışla.(14/41)

Ey Rabbimiz, duamızı kabul buyur (14/40). Doğrusu Sen duaları işitensin (3/38).

Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi ve din gününün yegane sahibi Allah'a hamd olsun.

Yalnızca Sana kulluk ediyor ve yalnızca Senden yardım diliyoruz.

Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan Sırat-ı Müstakim'e ulaştır. Gazaba uğrayanların ve sapanların yolundan bizleri koru. (1/7)

Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!

Dayanılamayacak dertten, insanı helâke götürecek talihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah’a sığınırız.

Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!

Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurları, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.

Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.

Allahım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allahım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur

Allahım! Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dininden ayırma!”

Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum.

Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.

Amin…

Ey Allah'ım!

Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru
yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
yoluna Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. ( FÂTİHA
5-6-7 )

"Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik
ver ve bizi ateş azabından koru!" (BAKARA 201)

"Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve
kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" (BAKARA 250)

"Ey Rabbimiz! eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya
çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük
yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!
Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim
Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (BAKARA 286)

"Ey Rabbimiz! bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bol olan sensin.
(ÂL-İ İMRÂN Karizmatik

"Ey Rabbimiz! Biz inandık, iman getirdik, artık bizim suçlarımızı
bağışla ve bizi ateş azabından koru!" (ÂL-İ İMRÂN 16)

"Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin,
dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin,
dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen
her şeye kâdirsin. (ÂL-İ İMRÂN 26)

Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de uyduk.
Artık bizi şehitlerle beraber yaz. (ÂL-İ İMRÂN 53)

"Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı
bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı diret, Kâfirler güruhuna karşı da
bize yardım et!" (ÂL-İ İMRÂN 147)

"Ey Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir
davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla,
kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına
al". (ALI IMRAN 193)

"Ey Rabbimiz! bize peygamberlerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü
bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin". (ÂL-İ
İMRÂN 194)

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize
rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
(ARAF 23)

"Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola
sevk etmeseydi biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin
peygamberleri bize gerçeği getirmişler." (ARAF 43)

Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim
canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!"
(YUSUF 101)

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru
kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et! (İBRAHİM 40)

"Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve
müminleri bağışla!" (İBRAHİM 41)

"Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde
koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla.
Bana katından yardım edici bir kuvvet ver." (İSRÂ 80)

"Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden
bir kurtuluş yolu hazırla." (KEHF 10)

"Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi bağışla, bize merhamet et,
sen, merhametlilerin en iyisisin." (MÜ'MİNÛN 109)

"Ey Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı
geçici bir şey değildir. (FURKAN 65)

"Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve
zürriyetlerinden iyi olanları kendilerine vaad buyurduğun Adn
cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan
sensin." (MÜ'MİN Karizmatik

"Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi
ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim
neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip
sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım." (AHKAF 15)

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla,
kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok
şefkatli, çok merhametlisin!" (HAŞR 10)

"Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir fitne kılma, (onlara
mağlup etme!) bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegane gâlip ve hikmet
sahibi ancak sensin." (MÜMTEHİNE 5)

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye
kâdirsin." (TAHRÎM

Ya Rabbi!
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.

(Amin)

Amin

Allah’ım, hz Muhammed ve âline salat eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır.

Allah’ım, lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakinimi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet; yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni; günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla; beni zenginleştir; rızkımı bol eyle; rızkı beklemekle beni imtihan etme; beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya muvaffak eyle; kulluğumu, ibadetimi ucb (kendinden ve yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme; benim elimle insanlara hayır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür; bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver.

Allah’ım,hz Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve beni (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır.

Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu kabzet.

Allah’ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla.

Allah’ım,hz Muhammed ve âl-i Muhammed’e salat eyle ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdafa edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el; bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana; ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve beni; beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya; beni terkedene iyilikle karşılık vermeye; benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; benimle ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni.

İtaatimin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bid’at ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kâmil eyle.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve bana en bol rızkı yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme.

Allah’ım, beni zor durumda kaldığımda senin (gücün)le hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl.

Beni, zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sınama.

Yoksa, beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım; ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür.

Onun (şeytanın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir mü’minin arkasında ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle. (Allah’ım,)

Bana yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım!

Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim!

Beni kolayca hidayet edebileceğin için asla sapmayayım!

Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım!

Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım!

Allah’ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum.

Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum.

Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hakkedeceğim bir amelim yoktur.

Dolayısıyla sadece senin fazl u keremine güvenebilirim.

O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve fazl u keremini benden esirgeme.

Allah’ım, dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata.

Allah’ım, beni örnek yola sevket; dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et.

Allah’ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al; ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz ben helak olurum.

Allah’ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin.

Kaybedilenin yerini dolduracak; bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin yanındadır. O halde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik, sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bana.

Kulların eziyetlerine karşı bana yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bana ihsan et ve irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni ıslah et; ihsanınla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir; beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma beni; güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme.

Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana.

Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim.

Allah’ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru; rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme durumunda bırakma beni.

Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de sensin, onlar değil.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana.

Allah’ım, ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) beni, sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bana.

Allah’ım,hz Muhammed ve âline, ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile salat eyle.

Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...

Rasulu ekrem Efendimiz dua ederken şöyle buyururlarmış:

-YA RABBİ!Bana kendi sevgini,sevdiklerinin sevgisini,ve beni senin sevgine yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana ,hararetten yananlara ,soğuk suya kavuşmasını istemlerinden,sevgili kıl.

Amin.

Amin..Allahrazı olsun naz

Allah senden de razı olsun.

su misali dualara katılmak istemez misin?

katılmak isterim tabi neden olmasın

SENSİN her zaman yanımda olan,dar zamanlarımda yüreğimin yankılarini duyan...

SENSİN karanlıklar ortasında dolunaylar gibi kalbime doğan..

SEN benden cansın,SEN hayatıma anlamsın..

geceleri buram -buram tüten hıçkırıklarımdan,bütün arayışlarımda,dalgalı bir denizin ortasında çırpınan ruhumda ,SENSİN gökkubbemin rengarenk gökkuşağı...

özüm SENSİN,TEBESSÜM ETTİĞİMDE SEN BENİM GÜLÜMSEMENSİN..

SEN benim yüreğimsin,beni hakiki seven SENSİN..

ellerimin,gözlerimin,yüreğimin mimarı!

her bir zerrenmin nakışlarında,sanatından bir emareyim..

gözlerime NURUNDAN ışıklar vermeseydin,şu kainat tablosunu göremeyecekti gözlerim.

sevgiyi kalbime ilham etmeseydin,SENİ SEVMENİN güzelliğini,sonsuz acizliğimle bilemeyecekti yüreğim..

gözlerime ağlamak nimetini vermeseydin,gözyaşının kalbimle olan dostluğundan bi-haber kalacaktı gözlerim..

her gün güneş olup aydınlattın semaları,karanlıkta bırakmadın umutlarım..

EY CÖMERTLERİN EN CÖMERTİ!
REZZAK İSMİNLE donattın afakımı,SETTAR İSMİNLE örttün ayıplarımı,
TEVVAB İSMİNLE her defasında kabul ettin tevbelerimi...
"YİNE GEL"!DEDİN..tekrar geldim ,SANA GELDİM ALLAH'IM!

VEDÜD OLAN SENSİN SEVEN SENSİN,SENDEN başka kimim var ki,kapısına gideyim?

aşkınla kuşat,aşkından mahrum kalmış naçar yüreğimi..

baharım SEN OL SEVGİLİ.!HAZANDA BIRAKMA,yapraklarım dökülüyor..

GÜLİSTANIM SEN OL EY SEVGİLİ!

EY ELLERİMDEN TUTANIM.!SANA kavuşmak çıktığım bu sevdalı yolculukta sarp yokuşları çıkarma karşıma..

ey fukara yüreğimin RAHMETİ SONSUZ SEVGİLİSİ!beni SANA sürünerek değil,koşarak getir..

uzattım ellerimi,bırakma beni.toprağında NURUM OL, CENNETİNDE GÜLÜM OL!

ELİM SEN OL ALLAH'IM!KOLUM KANADIM,DİLİM DAMAĞIM,TEK GÜVENİM DAYANAĞIM,SAHİBİM SEN OL..

AYIM GÜNEŞİM,GÖZYAŞİM TEBESSÜMÜM,SEN OL..

GELDİM İŞTE KAPINA,AŞKININ FUKARASIYIM..

AŞKIM SEN OL ALLAHIM,AŞKIM SEN OL!

Allahım,senin sevdiğin ve razı olduğun şeyi yapmaya beni ve bizleri muvaffak kıl!!!

Ey her belayı kaldıran Allah'ım!..
Ey her duayı kabul eden Allah'ım!..
Ey kırık kalpleri iyileştiren!..
Ey güçlükleri kolaylaştıran!..
Ey gariplerin sahibi!..
Ey yalnızları teselli eden!..
Ey Senden başka ilah olmayan !..
Ey merhametlilerin en merhametlisi!..

Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim...
Bizi bütün sıkıntılardan kurtarmanı dilerim...
Kalbimize muhabbetini koymanı,Sen'den başka hiç bir düşüncemiz olmamasını,Sen'den başka hiç kimseyi zikretmememizi,bizi muhafaza etmeni ve bizlere merhamet etmeni dilerim...

Ey duaları kabul eden,''Huzuruma açılan elleri boş çevirmeye haya ederim'' diye buyuran, Sen dualarımızı kabul eyle...Aşkını kalbimize yerleştir,Efendimizin ve O'nun güzel soyundan,yolundan bizleri ayırma...

Amin.

ALLAH c.c dualarını kabul etsin
gercekten ço güzel dualar etmişsin. dularının devamı dileğiyle
ALLAH a emanet ol...

ALLAH c.c dualarını kabul etsin
gercekten ço güzel dualar etmişsin. dularının devamı dileğiyle
ALLAH a emanet ol...


amin, rabbim razı olsun kardeşim.

buyrun siz de katılın dualarımıza. üyeliğiniz hayırlı olsun.

Ya Rabbi, uyuyan kalblerimizi gaflet uykusundan uyandır, bizi tevbe eden ve sâlih amel işleyen kullarından eyle!

Amin.


Maneviyat Kösesi