Şahidim Arz-ü Sema’dırŞahidim arzu semadır bütün ecram ile

Aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle

Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile

Takati yok dilimin halimi takrire bileEy bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne

Selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyneBu günahkar gidişin son demi bilmem n’olacak

Gelecek bir gün ecel kase-i ömrün dolacak

Yevme la yenfe’i de her kişi rahın bulacak

Aman ey kân-ı Kerem yok elimden tutacakEy bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne

Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyneHâkine sürmek için ne yüzüm ne de imkânım var

Tahsis-i şefaat kebair ehline imanım var

Ancak beni kurtaracak bir ulu sultanım var

Aman ey kan-ı şefaat pek büyük isyanım varEy bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne

Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne

Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne

Allah razı olsun kardeşim..


Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne

Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne

Allah razı olsun kardeşim..

Ecmein inş.


Ilahi Sözleri