Dini hükümlerde, aklın fonksiyonu nedir?

Dini hükümlerde, aklın fonksiyonu nedir?

Akıl, insanın fizik âleminde yapacağı incelemeler, araştırmalar için önemli bir âlettir.

Ama Allah’ın isim ve sıfatları, insanın yaratılış gayesi, İlâhî emir ve yasaklar, hangi ibadetin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, melekler, cinler, kabir ve ahiret âlemleri gibi konularda akla düşen vazife nakle tâbi olmaktır.

Akıl Allahın bize verdiği en önemli nimetlerden biridir,akıl olmasa sorumluluk ta olmaz.Allah kuranda aklın önemini defalarca belirtmiştir.Aklımızı kullanarak bilmediklerimizi büyük bir oranda anlayabiliriz.Aklımızla aklımıza bir sınır çizebilirseksorun yok.Aklımız herşeyi kavrar ama bir yere kadar onun da sınırı vardır.Naklin de önemi büyüktür .Nakilleri akıl süzgecinden geçirip kuranlakarşılaştırırsak daha az hata yaparız diye düşünüyorum.Selamlar sevgiler.


Kurani Kerim ve Tefsir