Yoksul ülkelerin gençleri zenginlerden daha mutlu

Yoksul ülkelerin gençleri zenginlerden daha mutlu


MTV Networks International’ın (MTVNI) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre “Azgelişmiş ülkelerde yaşayan gençler, kendilerini zengin ülkelerdeki gençlerden en az iki kat daha fazla mutlu hissediyor.” Dünyadaki en mutlu gençler Hintliler, en “bedbaht”larsa Japonlar!
14 ülkede 16-34 yaş arası 5 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, ABD ve İngiltere’de gençlerin yüzde 30′undan azı mutlu ve umutlu. Bu oran Japonya’da yüzde 8′e kadar düşüyor.
Yoksul ülkelerde ise aynı yaş grubundakiler geleceğe umutla bakıyor. Çin’de gençlerin yüzde 84′ü gelecekte hayatlarının daha iyi olacağını düşünüyor. Arjantin ve Güney Afrika halkı ise yüzde 75′le dünyanın en mutlu insanları arasında bulunuyor.
“Gençlerin geleceğe bakışları, kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri ve topluma uyumları” konusunda yapılan araştırmaya göre, gelişmiş ülke insanları küreselleşme konusunda hayli kötümserler. Alman gençliğinin yüzde 95′i küreselleşmenin kültürlerinde tahribata yol açtığını düşünüyor.
Terör kanserden fazla korkutuyor
MTVNI’nin araştırması, İngiltere’de bu yaş grubundakilerin yüzde 80′inin, kansere yakalanmak kadar terörizmden de korktuklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, az gelişmiş ülkelerin mutlu insanları aynı zamanda dini inançları güçlü olanlar.
Gelişmiş ülkelerdeki mutsuzluğun sebepleri arasında “başarılı olma baskısı, kötümserlik ve iş kaygısı”nın bulunduğu bildirildi. Azgelişmiş ülkelerde insanların daha mutlu olmasının sebebininse, gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarında duydukları inanç olduğu belirtildi.
Araştırma Arjantin, Brezilya, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Güney Afrika, İsveç, İngiltere ve ABD’de yapıldı.

Milliyet


Gençlik ve Sorunları