Dua nedir?

Dua nedir?

Dua ibadetin özü, inanan insanın her an hakka yönelen sözüdür, yakarisidir.

Dua ibadetin beynidir ya da iligidir

Özlü ibadet istiyorsan duaya yönel ve duanın kabul olması için en yakın
yer secdedir.

"Duanız olmasaydı Allah size neden değer verseydi" (Ayet)

"Allahım, beni sana fakir olmakla zengin kil ve senden müstagni olmakla
fakirleştirme ya Rabbi." (Hadis)

"Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım.İsteyenin istediğini kabul ederim. Artık bana yönelsinler, benden istesinler." (Bakara 186)

"Kul, kötü bir istekte bulunmadığı, isteği aile bağını koparmaya yönelik
olmadığı ve acele olmadığı sürece duası kabul olur." (Hadis)

"Dua ederken ümidi kesmeden sürekli istemek.
Kim ısrarlı olarak kapıyı çalarsa içeri girer." (Hadis)

Duada kararlı ve ısrarlı olmak gerekir.

"Rabbimiz, biz ve bizden önce imanla göçenleri de bağısla." (Ayet-i Kerime)

İtikadın doğru olması, haramdan sakınmak ve ihlaslı olmak.

Duanın kabul olması için:
1. Duadan önce iyi iş yapmak.
2. Temiz olmak.
3. Abdestli olmak.
4. Kıbleye yönelmek.
5. Dua basında Allah'a hamdetmek, Resullullah'a salavat getirmek.
6. Elleri açıp yalvarmak.
7. Azaları hareketsiz sükun içinde ve boynu bükük, mütevazi,kalbi korku içinde olmalı.
8. Alçak sesle ve gizlice dua etmek.
9. Resulullahtan intikal eden, Kuran'da geçen dualarla niyaz etmek.
10. Resulu ve salih kulları vesile etmek.
11. Dua ederken kalbinden ne geliyorsa o şekilde dua etmek.
12. Kalbi başka düşünceden temizlemek.
13. Herkese dua etmek ve üç defa tekrarlamak.
14. Duanın kabulünün ümidi içinde olmak.
15. Kötü dilekte bulunmamak.
16. Salavat getirmek.

"Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi (Haktan)
saptırma. Bize kendi cânibinden bir rahmet ver. Süphesiz bağışı en çok
olan Sensin Sen."


Dualar