ABDÜLHAMİD HÂN

ABDÜLHAMİD HÂN

Kızıl Sultan diye gençlere öğretilen Cennet mekân II. Abdülhamid Hânın, dinimize ve ki-tabımıza küfretmek isteyenlere karşı gösterdiği mücadelelerinden bir tanesi Dışişleri Bakanlığı arşivinde 12 numaralı fihristin 61. Sayfasındaki TS-TI rumuzlu belgede özetle şöyle anlatılıyor:

“Hazret-i Muhammed'in nam-ı kudsiyetlerine dair tertip olunan oyuna dair”

Fransa, II. Cumhuriyet devrinde, Sadi Karnot'un Cumhurbaşkanlığı sırasında, tanınmış Fransız yazarlardan Markide Bornier “Muhammed” isimli manzum bir piyes yazar (1888). Bunu, 1890’da oynana-cak tiyatroların programına aldırır ve sahne provalarına başlanır. Piyes, Hazret-i Muhammed'i ve İslâm dinini aşa-ğılamaktadır.

Abdülhamid Hân bunu haber alınca, duruma derhal müdahale ederek bütün Fransa ti-yatrolarında oyunun sahnelenmesini yasaklattırır. Yazar, emeline Fransa'da ulaşamayınca, piyesini İngiltere'de oy-namak ister. Tanınmış İngiliz aktör Irvinç ile anlaşır. Oyunun Londra Lyceum tiyatrosunda sahnelenme hazırlığına başlanır. Abdülhamid Hân, tekrar devreye girerek piyesin İngiltere'de de oynanmasına engel olur.www.turktakvim.com/


Osmanlı Tarihi