Cinden korunmak için

Cinden korunmak içinSual: Cinlerin sebep olduğu hastalıklardan ve yapılan büyüden kurtulmak için, hangi duaları okumak gerekir?

CEVAP

Âyat-ı hırz denilen duayı okumalı. Arkasından da aşağıda tercümesi yazılan dua okunursa, biiznillah bir şey kalmaz.

Ayat-ı hırz ve aşağıdaki duanın Arapçası, sitemizde şu linkte vardır:

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2003Bu konudaki bir mektup

Muhammed Masumi Serhendi hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah Serhendi’nin Hazinet-ül-me’arif isimli kitabındaki 148. mektup, Teshil-ül-menafi’ kitabına da eklenmiştir. Bu mektup şöyledir:

[Bu mektup, vilâyet penah pîrzâde-i irfan-ı destgah Hâce Muhammed Parisa’nın oğluna yazılmıştır. Mektup, tecrübe edilmiş bazı faydalı bilgileri açıklamaktadır.]

Mektubuma besmele ile başlıyorum. Allahü tealaya hamd eder, Resulüne salât ve selam ederiz. İmam-ı Serahsi şöyle buyurdu:

Ahmed bin Salih anlatır:

Hizmetçime cinler musallat olmuştu. Başka bir hizmetçi aldım. Ona da musallat oldular. Bir gün namaz kıldım, otururken birisi selam verdi, ben de selamını aldım. Kim olduğunu sordum. (Ben Cinlerden Zekeriya... Sana bir dua öğretmek için geldim. Senin cariyene olduğu gibi, bir kimsenin başına bir hal gelir de, bu duayı okursa, biiznillah o kimse sağlığına kavuşur) dedi. Bu duayı yazmak için kalem aradım; fakat bulamadım. Divanın altında olduğunu söyledi. Sonra bana şu duayı yazdırdı:

“Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

(O inkârcılardın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere [işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara] haykıran çobanın durumuna benzer. O inkârcılar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.) [Bekara171]

Ahmed bin Salih hazretleri buyurdu ki:

Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa biiznillah iyileşir. Bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden, ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum, Allahü tealanın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.

Dinimiz İslam Mail Grubu

tesekkürler kardesim.

teşekkürler bizden size.
sağlıcakla kalınız.

Medyumlardan falcılardan cincilerden korunma
Varoluş prensibine göre, insanın erkeği erkek cinden, kadını kadın cinden tartışmasız bir şekilde üstündür. Cinciler, doğrudan cinlerle konuşarak, bilgileri hemen verir ve bunu çevrelerine değişik yollarla aktarabilirler.
Cincilik, falcılık dışında apayrı bir daldır, ne var ki cinci, cinler tarafından ele geçirilmiştir. Kahve fincanı, iskambil kağıtları, fasulye, avuç içi çizgilerini obje olarak kullanıp fal bakan kişi, doğrudan cinlerle iletişim içinde değildir. Cinle temasa geçtiği ni bilmez, ilham aldığını söyler: Bu, falcılık ile cincilik arasındaki en önemli farktır.
Cinlerin Müslüman olanına insanlar ile görüşmek haram kılınmıştır. Böyle olayları insanın başına saran kâfir olanları, özellikle insanları ziyadesiyle uğraştırmakta ve zayıf buldukları her noktadan girerek, önüne geçilmez felaketleri hazırlayan varlıklar olarak temayüz etmektedirler.
"...Ey cin cemaati, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız..." (6/128) ayeti de bu noktaya işaret etmektedir.
Cinlerden iki türlü korunulur; l.Aktif korunma
"Rabbi enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab, Rabbi euzü bike min hemazatiş şeyatıyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytanin marid” (Sad:41 – Müminun:97-98 – Safftat7)
2. Pasif korunma
"La havle vela kuwete illa billah" "Felak ve Nas Sureleri" ile "Ayetel Kürsi" nin okunması yoluyla mümkün olur. Büyü konusuna gelince... İmam Ahmed ibn Hanbel der ki; "Bir kişi Hz.Muhammed'e büyü yaptı Resûlullah günlerce hastalandı. Cebrail dedi ki; Yahudilerden bir kişi sana büyü yaptı. Bir düğüm bağlayıp, falanca kuyunun dibine attı. Resûlullah (s.a.v) kuyunun bulunduğu yere Hz.Ali'yi gönderdi. Hz.Ali o büyüyü çıkarıp Efendimize getirdi. Resûlullah düğümü çözdü ve ipten kurtulmuşçasına dinçleşip ayağa kâlktı. Felak Suresinin özellikle dördüncü Ayeti de Hadislerde anlatılan şekillerde, düğümle ilgilidir... "...Düğümlere üfürenlerin şerrinden..." Görülüyor ki, şerli kimselerin kötülüğünden kurtulmak gerekiyor. Şerrin hayrı, o işin şer oluşunun anlaşılmasıdır.Ve insanoğlu farkına varmadan bilerek veya bilmeyerek neleri düğümlüyor!..
Bu şartlarda Kur'an, Felak ve Nas Surelerinin okunmasını önermiştir.
Aslında bendeniz, bu yazıyı,
"Ben Allah'a ve Resûllerine, kitaplarına iman etmiş biriyim ve Kur'an'ı başucu kitabı yaptım" diyen bir hanım okuyucumun;
"Kendi adıma sormuyorum, toplum içinde mağdur olmuş, çeşitli kişilerce, tabiri yerinde ise değişik tipte, kendini cinci, büyücü tanıtan ve bunlar tarafından dolandırılmışlar adına soruyorum
Cincilik ve Medyumluk nedir?.. Büyü var mıdır?..
Şeklindeki benden yardım dileyen sorusu üzerine kaleme aldım.
Evet; Kur'an'ı başucu kitabı yapmak son derece elzem ve fevkalade güzel bir haslettir, ancak içindekilerden haberdar olmak kaydıyla... Günümüzün bir başka tür insanı ise; Kur'an'ı kabul edip, cin'i ve büyüyü reddediyor. Sahabeyi hedef alan açık uyarıyı tekrar belirteyim : "Ey iman edenler Allah'a iman edin" (4/136)
iman, lafta kalan bir yaşantı olursa, adı iman değildir.
Alenen küfürdür.. Küfür ehli olmamak için `iman'ın yaşanır hale dönüşmesine dikkat etmek gerekiyor. Bu haliyle algılandığında Kur'an başucu kitabı olur.
Ahmet F. Yüksel

amenna....
etrafımdan biliyorum bu işlerin tedaviis burda anlatıldığı gibi bir kere okumakla iyileşti şeklinde olmuyo malesef....
çok büyük vebal...çok büyük günah.......


Fal, Cinler ve Büyücülük