Kadir gecesinin gizliliği

Genel bir kabul olarak her yıl Ramazan ayının 27’nci gecesi Kadir gecesi olarak düşünülse de, bin aydan hayırlı bu kutlu gecenin ne zaman olduğu kesin belli değildir. Bu konuda bazı alimlerimiz 45’e ulaşan farklı görüşten söz ederler.

Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair görüşlerden bir kısmı şöyledir:

- Kadir Gecesi bütün sene içinde bir gecedir, yıldan yıla zamanı değişebilir.

- Ramazan ayı içinde bir gecedir, fakat her yıl Ramazan içinde farklı gecelere gelebilir.

- Ramazanın son yarısındadır.

- Ramazanın son onundadır.

- Ramazanın son yedisindedir.

- Ramazanın 17’nci gecesidir.

- Ramazanın 19’uncu gecesidir.

- Ramazanın 21’inci gecesidir.

- Ramazanın 23’üncü gecesidir.

- Ramazanın 27’inci gecesidir.


Bütün bu ihtimaller içinde en muteber olanı ise, Kadir gecesinin Ramazanın son onunda, tek gecelerde ve büyük ihtimalle 27’nci gece olmasıdır.

Kur’an-ı Kerim’in Peygamber (s.a.v.)’e indirilişinin başlangıcı, Ramazanın 17’nci gecesinde olmuştur. Demek ki o yıl Kadir gecesi, 17 Ramazana rastlamıştı.

Aslında Kadir gecesinin, Rasul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e tamamen gizli kaldığı da düşünülemez. Ancak fazla açıklanmasına izinli olmadığından, kesinlik ifade etmeyen, teşvik ve ümit veren açıklamalarla yetinmiştir.

İmam-ı Azam (rh.a.) Hazretleri’nin kanaatine göre de, kadir gecesi yıl içinde farklı aylar ve gecelerde dönmektedir. Çoğunlukla Ramazanın son onunda ve muhtemelen 27’inci gecesinde olsa da böyledir. Hadis-i şeriflerde ümit ve tavsiye olarak işaret edilen Kadir geceleri, Rasulullah (s.a.v.)’in yaşadığı farklı yıllara mahsus olmalıdır.

Kadir gecesinin belirtileri

Kadir gecesinin bazı alâmetlerinden söz edilmiştir. O gecenin sabahında güneşin parıltısız olarak, yani çevresinde ışık hüzmeleri görünmeden ve gözü rahatsız etmeden dolunay gibi doğup yükselmesi, o gece havanın nisbeten ılıman olması gibi. Ayrıca, karanlık yerlerden dahi nurlar parladığını farketmek, o gece yapılan duaların kabul olduğuna şahit olmak gibi haller de bu belirtilere dahil edilmiştir.

Bu gecenin özel alâmetlerini farketmek, elbette herkes için mümkün değildir. Ancak ilâhi lütuf ve manevi keşifle birşeyler görülüp sezilebilir. Bununla beraber, o gece olağanüstü şeyler görüp ibadetten uzak kalmaktansa, hiçbir şey görmediği halde dua ve ibadet halinde olmak elbette daha iyidir.

Kadir gecesini iyilik ve ibadetle ihya ederek araştırmak müstehap olduğu gibi, o geceyi zamanında farkeden kimsenin bu müşahedesini fazla açığa vurmadan gizlemesi, Allah’a şükür ve duada bulunması da müstehaptır.

Kadir gecesini takib eden gündüz de, Cuma gecesi ve gününde olduğu gibi hayır ve ihya bakımından o geceye dahil sayılır.

Kadir gecesinin ihyası

Bu geceyi ihya etmekten maksat, bir saat dahi olsa gecenin bir kısmının ibadetle, canlı ve uyanık geçirilmesidir. Kur’an ve hadis okuma, dua ve tevbe, tesbihat ve salâvat, dini sohbetler, gece namazı ve kaza namazları başta olmak üzere, Allah rızası için daha başka iyilik ve güzelliklerle, bu mübarek geceden mümkün mertebe faydalanmaya çalışmalıdır. Bu gece, duaların pek makbul oduğu bir gecedir.

Kadir gecesi ümidi ve niyetiyle geceyi ihya eden, o geceye denk gelmese bile elbette bol sevaba kavuşur.

Bu geceye mahsus, özel bir namaz ve ibadet şekli yoktur. Kadir gecesi namazı olarak, yatsıdan sonra bir nafile namaz kılınması öteden beri hoş görülmüş bir adet ise de, güvenilir kaynaklarada bu konuda bilgi mevcut değildir. Öyleyse herkes istediği gibi nafile namaz kılabilir. Kaza namazı borcu olanın ise, bolca kaza namazı kılması daha uygundur. Ramazanın son on gecesi, kadir gecesine rastlama ümidiyle ayrı bir öneme sahiptir ve ibadetlerle ihyası müstehaptır.

Kadir gecesi, akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmakla veya yatsı ve teravihin kılınmasıyla kısmen ihya edilmiş olur. Yatsı ve sabah namazının cemaatle kılınması da böyledir. Tabii ki gecenin çoğunu veya tamamını ibadetle ihya etmek çok daha güzeldir.

Hanımların namazları vaktinde kılıp, gecenin diğer amel ve adabını kollamakla; namaz kılma imkanı olmayan mazeretli kimselerin de ibadet niyetiyle dini eserler okuma, dinleme, tefekkür, dua, zikir ve tevbe gibi hallerle gecenin hakkını verip, hissedar olmaları mümkündür.

Kadir gecesindeki sevaplar, bu gece açıktan bilinmese de bin aylık sevaba denktir. Ancak açıkça bilinseydi, bu gecenin günahları da bin aylık olurdu. Şu halde bundaki gizlilik büyük bir nimettir.


Yusuf Özcan

leyletül kadr (Arabca yazilisi itibariylen )9 harfli bir kelimedir.kimbu gecede allaha ibadet eder ve ibadeti makbul olursa ALLAHU -TEALA onun icin cennete 9 sey takdir eder: 1.ayaklari icin cennet binekleri 2.vücudu icin cennet ipekleri
3.elleri icin cennet bilezikleri ve yüzükleri
4.basi icin cennet taci
5.oturmasi icin koltuklari
6.dili icin allahü teala ile konusmak
7.kulaklari icin allahü tala´nin hitabini duymak
8.gözü icin allahü-tealanin cemalini görmek
9.midesi icin cennet yiyecekleri


-Kadir gecesinde kilinan her rekat ismail a.s evladindan bir köle azat etmek gibidir
-kadir gecesinde her tekbir,makbul bir hac gibidir

H-S:hasan bin ali r.a :bir kimse innaenzelnahüyü farzlardan bir farzda okursa,bir münadi ,,ey allahin kulu!gecmis günahlarini bagislandi,yeniden amele basla,,diye seslenir

bu gece 4 yere 4 sancak dikilir:
1.peygamberimizin kabri üzerine
2.beyti mukaddese
3.mescidi harama
4.turi sinaya

EY MUSA CEMALIME BAKMAK ISTERSEN KADIR GECESINDE BENI ZIKRET

EY MUSA ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI KABRININ GENIS OLMASINI ISTERSEN KADIR GECESINDE ILIM ÖGREN!

EY MUSA ÜMMETI MUHAMMED DINI IBADET ICIN TOPLANDIGI HIC BIR YERE BEN AZAB VE CEZA INDIRMEM!

EY MUSA KIYAMET GÜNÜNÜN KORKULARINDAN SENI KORUMAMI ISTERSEN KADIR GECESINDE BENIM MESCIDLERIMDEN BIRINE YAKIN OL!

hepsi ebulleys kitabindan alinarak okuyucularimizdan musannif h.z ruhuna fatiha okunmasi rica olunur :(

Kadr Gecesi'nin idrak edildiği gecedeyiz/08 Ekim 2007 Pazartesi 22.41
Şimdi ben de başka bir sitede Kadr Gecesi ile ilgili form başlattım.
Lakin şu noktada özellikle durmak isterim:Kadr gecesi sadece Ramazan ayındadır ve sabit bir gecededir.Kaçıncı gece olduğu bilinmese de yıldan yıla ait olduğu vakt/gece değişmez.Zaten Kuran'ın ilk vahyi bir kere/sadece bir gecede olmuştur.Birden fazla ilk gece olur muda Kadr gecesi değişip farklı zamana rastlasın?
Açtığım konu/Başlatılan Form
8.Kadr gecesi bence/gerçekten-Allah-u a`lem-Ramedan'ın 15.-30. gecesinden birindedir.Zira 01.09.-13=sanırım 27.07.610-10.08.610'a tekabül eder.

KADR GECESİNİN YILIN HANGİ YILI OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLERİN TERTİBİ ŞÖYLE YAPILABİLİR

1.Kuran Ramazan ayında indirilmeye başlandı.

2.Ramazan'ın 27. gecesidir.

3.Ramazanın 17. gecesidir.

4.Ramazan'ın 1/2/3/4. haftalarındadır.

5.Bilinmez ancak kalp gözü olanlar bunu anlar.Alamatının ve bereketinin farkına varırlar.

6.Peygambere rüyada gösterilmişl sonra unutturulmuş.

7.1/2/3. on günde olabilir.

8.Öğle vaktine rastlar!www.blogcu.

9.Kadir gecesi;Kuran'ın iki defa indirilmesi sebebiyle yılda 2 kere olur!

10.Kim Kuran'la ne zaman tanışırsa o kişinin kadr gecesi o vakittir!

11.Kadr'in (ramazanın) kaçıncı günü olduğunu bildiren rivayetler, Peygamber zamanındaki kadr gecesine aittir.Peygamber'den sonraki yıllarda bu değişir!

12.İmam Şarani ramazanın girdiği hafta gününe göre kadr gecesini tespit etti.(2006=1427'de son pazar gecesindedir manasına gelir)

13.Yılın herhangi bir gecesi\vakti olabilir!

Kadir gecesi 17. gecedir.Nitekim hem 27. gece olduğu kesin değildir hem de diğer 7'li gecelere bakarsak 17. geceyi buluruz.Şöyle ki:
Recep'in ilk haftası yani erkeni 1. sonu 7. gece
Receb'in 27. gecesi
(Berat,Bayram,Terviye,Cuma,Bayram,Arefe,Zilhiccenin ilk on gecesini,aşureyi,hesap dışı tutarsak) demek ki Kadir 17. gece
12 Rebiul Evvel'de mevlit kutlanıyor.Ama aynı zamanda peygamberin vefatıyla hüzünlü bir çehre olmalı; değil mi?

Hazreti İmam Şa'rani de

Pazar günü girerse 29.gece
Pazartesi girerse 21.gece
Salı girerse 27.gece
Çarşamba girerse 19.gece
Perşembe girerse 25.gece
Cuma girerse 17.gece
Cumartesi girerse 23.gece
olur diyerek 29>30>7 ihtimalden 1 inde 17. geceyi zikr eder.Mezkur hesaba göre Kadir gecesi 27. gecedir görüşünden 2 gün önce gelerek 8-9 Ekim'de değil 6 Ekim Cumartesi'yi 7 Ekim 2007 Pazar'a bağlayan gecedir.1429'da (seneye) 2/3 Eylul Salı/Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayına ait Kadir Gecesi 27./19. GECEYE YANİ 28/20 EYLUL 2008'E GİRİLEN GECEDİR.
ZATEN 20/22 EYLUL GÜNÜ HİCRETTİR (takvim başlangıcından 77 gün sonra 622).
BEKLENEN MEHDİ ALEYHİR RIDVAN HAZRETLERİ'NİN ÇIKIŞI 1440 GÜNÜ AŞURE İSE BU -2015 değil- 20 EYLUL 2018'DİR.
20 EYLUL AYNI ZAMANDA EKİNOKS VAKTİDİR.MİHRİGAN/MİHRECAN'DIR.-FARİSİLERİN 13 AYLIK TAKVİMİ-


Mübarek gün ve geceler