Günün Ayet-i Kerimesi

"Ey îman edenler! Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin. (Kur'an'ı) işittiğiniz halde O'ndan yüz çevirmeyin."

(Enfal 20 )

"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise, zengindir (hiç bir şeye ve hiç bir kimseye ihtiyacı yoktur) ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur."

(Fâtır, 15)

“Ey iman edenler, oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de korunasınız diye farz kılındı.”

(Bakara, 2/183)

"Sayili günler... Içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diger günlerden sayisinca tutar. Ona dayanip kalanlar (dayanamayanlar) üzerine de bir yoksulu doyuracak fidye vermek gerekir. Her kim de hayrina fidyeyi artirirsa hakkinda daha hayirlidir. Yine de oruç tutmaniz sizin için daha hayirlidir; eger bilirseniz. "


(Bakara, 2/184)

"Ey müminler, aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali olması müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size merhamet eder.'' Nisa, 29

Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

(Zâriyât - 56)

kim ALLAH'tan korkarsa ALLAH ona çıkış yolu yaratır ve onu ümid etmedigi yerden rızıklandırır
Talak suresi 2. ayet

Sizi karada ve denizde gezdirip dolaştıran O'dur. Hatta gemilerde bulundu unuz ve o gemiler, içindekilerle beraber hoş bir esinti ile akıp gittikleri ve tam keyiflendikleri sırada o gemilere şiddetli bir fırtına gelir çatar ve her taraftan onlara dalgalar gelmeye başlar. Bütünüyle kuşatılıp artık bittiklerini sanırlar. İşte o vakit tam ihlas ile Allah'a yalvarır ve dindar olurlar: "E er bizi buradan kurtarırsan, andolsun ki, şükredenlerden olaca ız." derler.

Sonra Allah onları oradan kurtarır, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde çeşitli taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar taşkınlı ınız sırf kendi zararınızadır. Şu de ersiz dünya hayatının bir süre tadını çıkarınız, sonra nasıl olsa dönüp bize geleceksiniz. Biz de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber verece iz
.

(yunus Suresi 22-23)

Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız?
müzzemmil ayet:17

Kafir olanlarin atese karsi getirelecekleri gün onlara denir:
bütün iyi ve temiz seylerinizi dünya hayatinizda yitirdiniz,
orada bunlarla safa sürdünüz (ahkaf:20)

Rableri onlara şu karşılığı verdi: “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere, onları içindecağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır.” Ali İmran Suresi 135. Ayet

''De ki: Haberiniz olsun!
O kaçıp durdugunuz ölüm
Muhakkak gelip size kavuşacaktır
Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen
Allah'a dödürüleceksiniz de
O size neler yaptı ınızı haber verecektir.''

Cuma Suresi-8

Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, biz sizin üzerinizde şahidler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiç bir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın. (Yunus Suresi, 61)

"Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler."
(Rum: 7)


Kurani Kerim ve Tefsir