Özleminle kurudum...Özleminle kurudum, döküldü yapraklarım...

Özleminle kurudum
Döküldü yapraklarım
Ruhuma hayat veren
Baharımsın Sevgili

Nağmesin ah olan
İnleyişle anarım
Beni bu ateş ile
Yakarsın ey Sevgili

Ne vuslat ne ayrılık
Sana kandırdı beni
Yoksa aşkın devası
Devasızlık mı dersin

İstemem dermanı
Terk etmekse güzeli
Sen gönül diyarımda
Sultanımsın Sevgili

Kokladım da bir kere
Güle meylim kalmadı
Cananım seni buldum
Cana sevgim kalmadı

Affeyle cür'etimi
Dilde sözüm kalmadı
Ben aşkında yok oldum
Özümsün ey Sevgili

Senin aşkınla...

Senin aşkınla mecnunum ve lakin iştiharım yok
Demâdemdarı hasretle figândan başka kârım yok

Meta-ı lutfunu almak için sermayesiz geldim
O türlü bir tehîdestim ki Hakta ihtiyarım yok

Ne ilm-ü marifet verdin ne cah-u menkıbet ya Rab
Bihamdillah ki bir zerre medar-ı iftiharım yok

Meta-ı lutfunu almak için sermayesiz geldim
O türlü bir tehîdestim ki Hakta ihtiyarım yok

Meftun olarak

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak
Kar etti dilin ruhuma efsun olarak.

Sor hal-i perişanımı saysın geceler
Geldim kapına kaç kere meftun olarak.

Kahreyleme ey sevgili şad eyle beni
Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak.

Etmek mi muradın beni sermest-i harab
Ta haşre kadar böylece mecnun olarak..Dinmez ahım...

Can içinde can buldum
Fani canan istemem
Gönülde mesken oldum
Gayri mekan istemem

Ağladım olmadı
Sızladım olmadı
İnledim olmadı
Şu cihanda dinmez ahım...

Yandım yandım köz oldum
Gam-ı figan istemem
Rahmette vuslat buldum
Başka ihsan istemem

Ağladım olmadı
Sızladım olmadı
İnledim olmadı
Şu cihanda dinmez ahım...

Kulum dergah-ı yare
Ünvan-ı şan istemem
Kül oldum aşk-ı nare
Sözmez tufan istemem

Ağladım olmadı
Sızladım olmadı
İnledim olmadı
Şu cihanda dinmez ahım...

Dünya firakın benim
Zincir zindan istemem
İşte İsmail benim
Gökten kurban istemem

Ağladım olmadı
Sızladım olmadı
İnledim olmadı
Şu cihanda dinmez ahım...


Ilahiler ve MP3