Allah zikrinin mucizesi

Hollandalı psikolog Vander Hoven Kuran okumanın ve Allah kelimesinin tekrar edilmesinin hastalar ve normal insanlar üzerindeki etkisinin hakkındaki keşfinin anonsunu yaptı.

Hollandalı profesör buluşunun eğitim ve araştırmalarla 3 yılı aşkın surede birçok hasta üzerinde uygulandığını bildirdi.

Profesörün Allah kelimesini düzgün bir şekilde söyleme eğitimi verdiği hastaların bazıları Müslüman değildi ve diğerleri de Arapça konuşmuyordu; sonuç muhteşemdi. Özellikle bu seçilen hastalar ıstıraplı, hüzünlü ve gergin kişilerdi.

Al Watan (günlük bir Arap gazetesi sanırım) psikologun, Arapça okuyabilen Müslümanların ve düzenli olarak Kuran okuyan kilsilerin
kendilerini psikolojik rahatsızlıklardan koruyabilecek kişiler olduğunu açıkladığını rapor etti.

Psikolog Allah kelimesinin her harfinin psikolojik rahatsızlıklara nasıl etki ettiğini açıkladı.

Psikolog Allah kelimesinin ilk harfinin söylendiğinde (A) solunum sisteminden geldiğini ve nefes alışını kontrol ettiğinin üzerine dikkati çekti.

Psikolog ikinci sessiz kelimenin (L) söylenişinin dil ile çene üst bölümü ile yapılan kısa duruşların ve bu durmaların ayni şekilde tekrarlanmasının rahatlama ve gevşemeye sebep olduğunu ekledi.

Bununla birlikte son kelimenin söylenişi (H) akciğerler ve kalp arasında bağlantı kurarak kalp atışlarını kontrol eder.

Araştırmada enteresan olan şey bu psikolog Müslüman değil, fakat İslami bilimleri merak edip kutsal Kuran ın gizemlerini araştırıyor.

Yüce Allah der ki: "İleride Biz onlara hem ufuklarda (kendilerinin bulunduğu Harem sınırları dışında), hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? " Fussilet


Sağlıklı Yasam